lørdag 22. august 2009

På`n igjen...Ferien er over, og kvardagen er tilbake.
Haust = mykje papirarbeid for yrkesgruppa mi.
  • Vi planlegg alle fag for heile skuleåret i alle grupper vi er innom.
  • Vi planlegg kva tema vi skal ha i dei ulike periodane , og kva som kan puttast inn her og der av aktivitetar og kunnskap.
  • Vi planlegg rutinar og grenser, reglar og konsekvensar.
  • Vi må laga klassekart -og det er ikkje så lett -, ordenselevlister, ordenselev-hugseliste, bursdagsoversikt, gløyme -eller hugseskjema, SFO-oversikt, telefonlister, blyant -og viskelærliste......Sikkert fleire òg som eg ikkje hugsar i farta.
  • Vi planlegg timeplan med lærarar og assistentar, og korleis vi kan nyttast mest muleg hensiktsmessig.
  • Vi planlegg ein og ein time for alle klassetrinna som er i klasserommet, og korleis vi skal undervisa eit trinn medan dei andre skal jobba med oppgåver.
  • Vekeplaner må til, og møtererferat skrivast.
  • vi planlegg oss mest i hel.....

Ja, etter ei og ei halv veke på jobb har eg sete på kontorstolen min alt for mange timar. 11 timars abeidsdag i snitt, tenkjer eg. Ungane har berre sett mor si tidleg på morgonen og ved leggjetid, kallen likeså. Ikkje er eg så strålande blid og opplagt heller når eg først er heime.

Men er eg ajour?? Nei, fortsatt har eg mykje ugjort før eg kan reisa heim klokka 16 med god samvittighet.

Og akkurat no merkar eg at eg blir litt bøs -og faktisk let meg provosera - når det vert snakk om dei lange lærar-feriane. For dei er jammen ikkje så lange at vi får att for alt arbeidet vi gjer!

Hadde eg hatt ork, skulle eg laga meg ei reell timeliste som eg kunne slege i bordet med når lærarferiane atter blir eit tema. Eg er heilt sikker på at vi jobbar meir enn det vi får avspasert! Og eg må innrømma at ein 8-16 jobb freistar innimellom.....


Eg vurderar på å ansetta ein sekretær og planleggar, så kan eg vera det eg likar aller best: Lærar!