torsdag 23. april 2009

Vårsøg

No er det vår på Sørheim!!
 • humlene surrar og fuglane kvitrar
 • vi er meir ute enn inne om ettermiddagane
 • ungane er brune av møkk -og sol
 • ullkle er erstatta av t-skjorter og skjørt i vaskemaskina
 • møkkjalukta brer seg og traktordur er høyrbar dagen lang
 • bekkane og elvane transporterar store mengder med isvatn ned i fjorden
 • trea er grøne og knoppane på frukttrea er snart klare til å brista
 • nordmørsimporterte kvitveis blomstrar nede ved bekken
 • sola varmer og lyser til leggjetid for ungane, og vel så det
 • hannkatten er berre innom for mat og kort kvil
 • lamme-banden spring ut og inn av fjøset i eitt evig rush
 • hanen med haremet sitt spankulerer i tunet, og rushar av og til med lamme-banden

Måtte sola og finvêret vare ved, heile våren og sommaren med!

No skin de sol e høgste Svealiå
No bli de vår, det kjenne e so vel
De søng så trongt kring alle dalasiå
å synnåvinn han kjem å gjer me sel.
-
Når sommarn kjem, da bli det fint e fjellå,
da ska e dit å hør kår bekkjinn søng,
å kliv te topps e brattast berjestellå
å vea tort å tåg å tåbærløng.
-
E kjenne lokt tå gras kring alle haua,
å sola skin, å bjøllåin kling så kløkt.
Å tjønninn legg så blank der e ska laua
me berg ekreng, der e kainn sol me trøkt.
-
Å du, å du, kår sårt å sælt e stoinna,
når sola skin frå kvite høgdå ne.
Da væt e vår'n han e kje lenger oinna
at e får levva slik ein sommar te.
-
Da væt e vesst at bekkjinn legg å venta
poinn kalle isa me så sval ein drekk.
-Når hausten kjem å sistkveldskløva henta,
da ska e takk for sommarn så e fekk.

lørdag 11. april 2009

Påske i grenda

Påska er kanskje den tida på året at det er flest folk her.
Etter ei grovteljing i går, kom husbonden fram til at det er ca 60 påsketuristar her desse dagane, det vil seia at det er berre 1/4 som er fastbuande.
Det som er rarast, er at det truleg er berre ei med familie som er heimatt til foreldra sine - dei andre kjem til tomme hus og hytter...
Måtte 10 % av dei som nyt feriar her, busetja seg i grenda!
No får vi besøk utan at det er bilar i tunet, folk kjem innom i fjøset og huset, turgåarane er nede på vegen - og basaren her skjærtorsdag trekte 12 gonger så mykje som innbyggjartalet.
Vi vil ha fleire folk buande i grenda! Det er egentleg det det handlar om -heile tida, kvar dag heile året!
Velkommen!

torsdag 2. april 2009

Bøtteballett....

Etter litt att-og-fram-form på yngste dama (Ho spydde ein dag og var frisk den neste), torde vi ikkje anna enn å bera spybøtta opp på loftet til ho i går kveld òg.
Kosedyra måtte atter ei natt sitta på bokhylla og sjå på ho -ikkje kjekt i helga då halve dyreparken vart utsett for angrep!
Vi gjekk og la oss, men det tok ikkje lang tid før ho ropte på mamma. Trudde vi... Pappa`n inn på rommet hennar, ho sov søtt....
Det var største-jenta som var i gang med spying. Vi skifta på jenta og senga, og henta bøtta inne hos lillesøster som sov seg gjennom fleire rop, skiftingar og tørkingar.
Ut på natta vart det atter ein gong ropa på mamma, og pappan reagerte fortast -men sprang atter ein gong inn på feil rom...for storeøster sov, lillesøster derimot trong skift på seg sjølv og senga. "Bøtta var jo ikkje der, mamma...." (Dugnadsånda i natt var forresten uvurderleg!) Bøttemangelen var ein realitet, og vaskebøtta måtte til pers.
No er det behov for bøtter i alle rom der dei to sjuke ferdast (radiusen er takk og lov ikkje så stor) og i fjøset er òg den hardaste "bøttesesongen" i gang når alle fødande får einebolig.
Tenk om nokon hadde stått i tunet med 10 svarte bøtter til fjøset og 10 rosa alternativt grøne bøtter til huset......
I mellomtida har vi isboksar ståande i kvart rom- det funkar det òg. Så får sauene drikka på skift!