torsdag 12. november 2009

Helse Førde sparar pengar

Somme tider kan ein bli litt oppgjeven av byråkratiet, eller ganske ofte om ein orkar.

Min sak er at eg søkte om å få eit forstøvarapparat i samband med min ganske nyerverva astma. Det var forresten ikkje berre, berre å laga ein slik søknad, men det er ei heilt anna sak.
I alle fall fekk eg avslag på søknaden, utan nokon grunngjeving.

Fordi eg har ein snill, astmastisk lillesøster, fekk eg låna apparatet hennar, og det har stått her sidan, og vore i bruk dann og vann. No om dagen dampar det ut ventolin til meg fire gonger om dagen, til stor hjelp for åndedrettet mitt.

Men kva hadde skjedd om eg ikkje hadde hatt eit slikt apparat i hus?
Jau, eg hadde vore hyppigare på legekontoret, kanskje sykehuset og eg hadde vore meir borte frå jobb. Blir fort pengar av slikt!
I tillegg er apparatet ei slags sikkerheit for meg som bur nesten 4 mil unna legesenteret, ein blir ikkje mindre tett av å vera redd for å ikkje kunna få pusta....
Men dette kunne altså ikkje Helse Førde unna meg å få låna frå Hjelpemiddelsentralen.
(Enno dei spanderte både sykebil, luftambulanse og nokre døgn i sykehussenga på meg før astmaen vart kontrollert. Stod ikkje på det!)
Er det ikkje ein logisk brist ein eller annan plass?
Eit slikt apparat er ei billeg investering for dei, og ei viktig ei for meg.
Kva er problemet?
Ikkje rart Helse Førde går med underskot i alle fall!

mandag 9. november 2009

Fluge på veggen

Vart sittjande å tenkja på kva i all verda somme 50-70-åringar (og yngre folk òg) brukar tida si på, ingen har det visst så travelt som dei. "Har ikkje tid til slikt" er omkvedet.

Husa deira er ferdig oppussa, påbygd og innbudde.
I huset bur berre ein eller to, godt vaksne, personar.
Mange er ikkje ute i det ordinære arbeidslivet.

Likevel har dei ikkje tid til organisasjonsarbeid, dugnadar, sosiale samankomster,
sjå på Tv, delta i nærmiljøet.
Det er då lysta til å vera fluge på veggen kringom ei vekes tid kjem snikande...

Og eg stiller gjerne ein vegg til disposisjon for dei òg, om dei vil sjå kva som skjer her i huset.
Men då lyt dei rekna med
 • rot og støv,
 • forsøk på grensesettjing og oppdraging (ofte ikkje lydlause sekvensar),
 • logistikk som endrar seg heile tida (takk og pris for mobilen),
 • leksekampar (heller ikkje så lydlaust, ofte)
 • middagsplanlegging - potetkoking om morgonen, resten av middagen når alle er heime (begge to er i arbeid, )
 • vasking av hender og pussing av tenner, ungar som ikkje får sova..
 • for tida bur vi på ein anleggsplass p.g.a. påbygging

Men òg ein heim der alt dette er uvesentleg, egentleg. Her har vi i grunnen tid til det meste vi har lyst til;

 • vi tek gjerne i mot besøk om huset står på hovudet, eller enno betre: reiser frå heile rotehuset.

 • Vi er meir enn gjerne sosiale om det høvet byr seg,

 • Ungane får vera med på det dei vil av fritidsaktivitetar (enno i alle fall) - men det betyr 2 mil tur/retur fleire gonger i veka etter arbeid

 • Vi har tid til å delta i organisasjonar og grupper

 • Vi tykkjer dugnad er viktig, og deltek så sant det går an

 • Vi er innom nett og e-post mange gonger om dagen,

 • Vi ser det vi har lyst til på tv og les så mange aviser vi vil

 • Har vi lyst på noko godt til kaffen/ barne-tv`n bakar vi eitt eller anna

 • Og det beste er: Vi har tid til overs!

Kanskje vi to flugene kunne hatt eit evalueringsmøte etterpå?

Skal tru kva konklusjonen ville ha vorte???

søndag 1. november 2009

Jippi!! Kamera på veg....

I kveld har eg forska på kamera; teknisk og økonomisk.
Og då mannen kom heim frå feiring av bror sin,
måtte han setja seg ned og godkjenna valga mine.

Det vart to kamera når vi først skulle handla;
eit Canon speilreflekskamera EOS 500D
og eit Olympus kompaktkamera FE-5020.
Det har vore uvant og tungvint å ikkje ha eit kamera som fungerar,
det gamle kompaktkameraet vårt står på full zoom...
Blir ikkje mykje oppdatering på heimesida vår slik.
Hipp hurra for netthandel for oss som bur langt unna fotobutikkane!
Vi gler oss til begge kjem i hus. Kanskje til helga??
Nokon som har erfaringar med desse to forresten? Helst positive då :-)